Selab maakt werk van wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 vervangt ‘wijk-werken’ het vroegere ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ (PWA). Werkzoekenden kunnen vanaf dan gaan wijk-werken als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke opleiding.

Wijk-werken biedt deze werkzoekenden enkele uren per week werkervaring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten gedurende maximum 12 maanden. Zowel VDAB als OCMW mogen kandidaten voor wijk-werken voorstellen.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Selab zal voor de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel wijk-werken organiseren. Het initiatief krijgt de naam “Wijk-werken Selab” mee.
De gemeenten wensen met dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten. Ze willen werkzoekenden de kans geven in het ‘wijk-werken’ te stappen en ook meer gebruikers aan te trekken. Het ‘wijk-werken’ biedt werkzoekenden immers de kans om competenties te verwerven als een geleidelijke opstap richting tewerkstelling.

Voor de gebruiker wijzigt er weinig. U kunt nog steeds terecht bij de lokale antenne van de gemeente om beroep te doen op een ‘wijk-werker’ . De wijk-werken bemiddelaar zorgt er dan voor dat de gepaste wijk-werker helpt bij uw klus, tuinonderhoud, evenement of op één van de activiteiten die vermeld staan op de Vlaamse activiteitenlijst ‘wijk-werken’. De kostprijs van de wijk-werkencheque bedraagt voor onze regio €7,45. Wie een beroep wenst te doen op “wijk-werken Selab”, kan vanaf 8 januari terecht bij de lokale antenne in het Sociaal Huis (Bredabaan 735) op maandag van 9.00 tot 12.00 uur. Naast deze zitdag is de wijk-werkbemiddelaar op afspraak te consulteren.

“wijk-werken Selab” is vanaf 2 januari telefonisch bereikbaar op het nummer 0470/56.44.78 of via mail wijk-werken@selab.be. Door gebruik te maken van “wijk-werken Selab” geeft u mensen die willen doorgroeien naar een job, de kans op werkervaringen. Door uw opdracht en onze begeleiding help je onze lokale gemeenschap vooruit. Meer info over wijk-werken is terug te vinden op de website van VDAB https://partners.vdab.be/wijk-werken