Sluikstort wordt zwaar bestraft

Wildplassen, nachtlawaai, wildplakken, sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, ... het zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die vaak grote ergernissen opwekken en die vaak leiden tot een gevoel van onveiligheid. Met een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschikt Wuustwezel sinds 2016 over een instrument om deze vormen van overlast te counteren.

In het werkjaar 2018 ontving de sanctionerend ambtenaar  23 GAS-dossiers, nl.:

Hou de gemeente mooi en proper!

  • Sluikstorten – 5 dossiers
  • Geluidsoverlast – 4 dossiers
  • Lawaaihinder dieren – 4 dossiers
  • Verbod vuur in open lucht – 3 dossiers
  • Loslopende honden – 2 dossiers
  • Afsteken vuurwerk – 1 dossier
  • Bevuilen openbare ruimte – 1 dossier
  • Lawaaihinder – 1 dossier
  • Achterlaten voorwerpen op openbare weg – 1 dossier
  • Wildplassen – 1 dossier

In 17 dossiers werd er een boete opgelegd, variërend van 25 euro tot 150 euro. Eén persoon bekwam de vrijspraak, twee dossiers werden geseponeerd en drie dossiers zijn nog lopende.

Sluikstort wordt intensief opgespoord
Sinds begin dit jaar heeft het gemeentebestuur de strijd tegen het sluikstort nog opgevoerd. Eén persoon werd aangeworven om voltijds op zoek te gaan naar de identiteit van sluikstorters. Zo werden in de periode januari – augustus 2019 al 15 sluikstorters geïdentificeerd. Zij riskeren niet alleen een GAS-boete, maar dienen ook voor het opruimen een belasting te betalen. Het totale boetebedrag voor deze sluikstorters bedraagt zo  ± 4.500 euro.

Meer info
IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Hilde Boydens – Lobke Goormans
03 350 08 11 - gas@igean.be
www.igean.be