Veiligheid in Wuustwezel

Veiligheid is een belangrijke bekommernis van iedere burger. Politie en brandweer staan dagdagelijks de klok rond paraat om uw veiligheid te waarborgen en mensen in nood te helpen.

Maar uiteraard is ook preventie een belangrijk aandachtspunt. Hier trekt het gemeentebestuur enerzijds de regie naar zich toe om de kansen op een ramp zo klein mogelijk te houden en ondersteunt ze anderzijds alle initiatieven die het veiligheidsgevoel kunnen verhogen. Zo werden de voorbije jaren ondermeer dertien Buurt Informatie Netwerken opgericht waardoor in onze gemeente de inbraakcijfers dalen en werd het uitgestrekte wegennet in Wuustwezel opgedeeld in snelheidszones om het verkeer in Wuustwezel veiliger te maken. 

Omdat in onze regio veel bos- en heidegebieden zijn en deze in het verleden op bepaalde ogenblikken in het jaar heel kwetsbaar bleken voor brand, werd door de gemeentebesturen van Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel een gezamenlijk plan uitgewerkt om het bos- en heidebrandgevaar in deze streken in te perken.