Voorkom problemen door processierupsen

Processierupsen vormen tijdens de maanden mei en juni een ware plaag. Je herkent ze doordat ze achter elkaar aan kruipen. Ze hebben een voorkeur voor (inlandse) eikenbomen en vreten de takken kaal. Rond half mei krijgen de rupsen hun microscopisch kleine brandharen die zorgen voor jeukhinder bij de omwonenden en voorbijgangers. Vanaf juli groeien de rupsen uit tot onopvallende grijze nachtvlinders. 
 
Welke problemen veroorzaken de rupsen?
Wie in aanraking komt met de brandharen krijgt huiduitslag, die gepaard gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen de twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel verlichting geven. Irritatie ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen is eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts. Meer informatie hierover vind je op www.eikenprocessierups.be.
 
Wat kan je doen bij overlast?
Indien het nest zich op privé-domein bevindt, neem je best contact op met een gespecialiseerd bedrijf dat de rupsen kan bestrijden. We raden niemand aan zelf de rupsen te verdelgen. De gemeente heeft in het voorjaar een aannemer aangesteld die de rupsen kan verwijderen met een industriële stofzuiger. Indien de rupsen niet bereikbaar zijn met een hoogtewerker of ladder, gebeurt dit door boomklimmers.
 
Kostprijs:
  • 45 euro voor een kleine boom (stam diameter tussen de 20 en 30 cm, 10 tot 15 m hoog)
  • 60 euro voor een grote boom (stam diameter tussen 80 en 100 cm, 15 tot 25 meter hoog)
  • 85 euro voor moeilijk bereikbare plaatsen in een kleine boom.
  • 100 euro voor moeilijk bereikbare plaatsen in een grote boom.
Indien je gebruik wil maken van deze dienstverlening, kan je rechtstreeks contact opnemen met de aannemer: de firma Brosens, Vissenheuvel 22, 2910 Essen, tel. 03 667 35 94. Het staat je natuurlijk altijd vrij om een andere aannemer te contacteren. Er is een lijst beschikbaar op de website van de provincie Antwerpen.
 
Wat mag je vooral niet doen?
  • De rupsen en nesten aanraken.
  • Gebruik maken van insecticiden. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren.
  • De rupsen wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.
  • Plastic-folie aanbrengen rond de stam. Dit schrikt vogels af en je maakt het de natuurlijke vijanden alleen maar moeilijker (meer info: https://processierups.nu/gebruik-geen-folie-of-plakstrips/).
Een haard van processierupsen melden
Ontdek je een haard van processierupsen op de openbare weg, geef dit dan zeker door. Bel ons op het nummer 03 690 46 24 , mail naar groen@wuustwezel.be of gebruik het meldingsformulier op de website. De groendienst bekijkt dan of het aangewezen is om de aannemer naar deze locatie te sturen. Voor meldingen op gewestwegen, kan je contact opnemen met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) via het nummer 03 330 12 60,of mail naar wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be.
 
Wat doet de gemeente?
De vorige jaren werd de gemeente geteisterd door een toenemend aantal nesten processierupsen. In 2019 slaagden we er niet in om alle aangetaste bomen op het openbaar domein te behandelen. Het ging dan ook om meer dan 1.000 bomen. Dit jaar voorzien een budget van ongeveer 90.000 euro om de nesten te bestrijden. Dit volstaat om ongeveer 1.300 bomen te behandelen. Hierbij gebruiken we dit jaar een beslissingsboom die nog uitgebreid of aangepast kan worden.
 
Geen bewoning Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Bosgebied zonder bewoning Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Bosgebied met beperkte bewoning Enkel bestrijding aan de bewoning
Recreatief gebied Zuigen, waarschuwing (lint + bordje)
Woongebied Zuigen, waarschuwing (lint + bordje)
Fietsroute kleine plaagdruk Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Fietsroute grote plaagdruk  Beperkte bestrijding

Diversiteit verbeteren

Om de nuttige insecten, vogels, amfibieën en dieren een schuilplaats te geven, willen we de diversiteit te verhogen. Dit doen we door de bermen beperkt te maaien en hakselhout rond de stammen te strooien. Verder gaan we houtwallen plaatsen tussen de eikenbomen en nestkastjes hangen. We willen ook de diversiteit in planten en bomen verbeteren. Hiervoor gaan we houtkanten aanplanten met bloeiende heesters of vaste planten. Er komen ook verschillende boomsoorten in dezelfde straat. Tenslotte gaan we bloemenweides aanleggen en veldbloemenzaden ter beschikking stellen.
 
We delen de straten in waar we verschillende methoden al dan niet combineren. Voor de indeling wordt er onder meer rekening gehouden met bewoning, aantasting, recreatie, bermbreedte, aantal eiken, enzovoort. In tegenstelling tot de huidige preventieve en curatieve bestrijding, kan deze aanpak een meer structurele oplossing bieden, die ook minder schadelijk is voor de biodiversiteit.
 
Meer info
Kijk voor meer info op de website van de provincie. Hier vind je een interactieve kaart met plaatsen waar er processierupsen werden waargenomen in de provincie. Raadpleeg ook de folder Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten.