Werken Bredabaan

De Bredabaan tussen Gooreind en Brasschaat krijgt een vrijliggend fietspad

Momenteel legt aannemer Adams de laatste hand aan het tijdelijk fietspad langs de oostkant van de Bredabaan. Die zal klaar zijn tegen zaterdag 16 juni. Omdat de werken daarna door het bouwverlof een tijdje stil zullen liggen, werd beslist om alle signalisatie te verwijderen en de Bredabaan tijdelijk terug volledig vrij te geven voor het verkeer.

Fase 2 vanaf 6 augustus
Na het bouwverlof, op 6 augustus, start fase 2 van deze werken. De signalisatie wordt opnieuw geplaatst en het verkeer zal opnieuw, maar wel aan de andere zijde van de weg, over versmalde rijstroken moeten passeren met een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Het vrachtverkeer krijgt opnieuw wegomlegging over de autostrade en de fietsers zullen verplicht (in beide richtingen) het tijdelijk fietspad moeten nemen.

Vanaf 7 augustus starten dan de verschillende nutsmaatschappijen (Eandis, Telenet, Proximus, Pidpa, Integan) aan de westzijde van de Bredabaan met het vervangen en aanpassen van hun leidingen in functie van de geplande werken. Deze werken werden ingepland tot eind december 2018.

Omwile van de veiligheid zullen Kochdreef, Beukendreef, Ringdreef en Koersdreef tijdelijk worden afgesloten ter hoogte van de aansluiting op de Bredabaan. De Eikendreef blijft wel open.

Meer info
Dienst openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur@wuustwezel.be