Werken Bredabaan

De Bredabaan tussen Gooreind en Brasschaat krijgt een vrijliggend fietspad

Op 14 mei 2018 start aannemer Adams met de aanleg van twee vrijliggende fietspaden langsheen de Bredabaan tussen de Eikendreef in Gooreind en het kruispunt met de Sint-Jobsebaan in Maria-ter-Heide. Om de hinder voor het doorgaand en plaatselijk verkeer tot het minimum te beperken, worden de werken in 6 fases uitgevoerd. De volledige timing vind je in de rubriek verkeershinder.

Fase 1
Op 14 mei start de aannemer met het rooien van enkele bomen en struiken in Gooreind-centrum. Ook worden er enkele doorsteken gemaakt voor de riolering en de nutsmaatschappijen. Tegelijk zal een tijdelijk fietspad aangelegd worden langs de oostkant van de Bredabaan. Hierdoor zal er van 14 mei tot en met 1 juni 2018 geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Bredabaan, tussen Eikendreef en het kruispunt in Maria-ter-Heide. 

Wegomlegging t.e.m 1 juni 2018

Bewoners Bredabaan: Op de Bredabaan zelf is enkel lokaal verkeer mogelijk. Dinsdag 15 mei start de aannemer met het maken van vier doorsteken. Gestart wordt met doorsteek 1 ter hoogte van het kruispunt in Maria-ter-Heide. Vervolgens schuift de aannemer op richting Gooreind. Tot en met donderdag 17 mei is er géén plaatselijk verkeer mogelijk vanuit Brasschaat en dienen de bewoners  om te rijden via Gooreind. Van vrijdag 18 mei tot en met dinsdag 22 mei moeten de bewoners omrijden via Brasschaat. Zo kunnen ze altijd via één richting hun huis bereiken. Het dwarsen van een doorsteek waaraan gewerkt wordt, is niet mogelijk.

Via een bewonersbrief werd de bewoners van de Bredabaan ook gevraagd om hun huisdieren vanaf 16 mei 's morgens binnen te houden zodat deze niet kunnen ontsnappen als er eventueel een hekwerk of omheining wordt opgebroken.

Doorgaand verkeer: Het doorgaand verkeer krijgt omleiding langs de autostrade.

Busverkeer De Lijn: Bussen van De Lijn (444 - 641 - 445 - 640 - 649) krijgen een wegomlegging via Bosduinstraat en Essensteenweg. De haltes tussen Bosduinstraat en het kruispunt met Maria-ter-Heide worden niet bediend. Een tijdelijke halte wordt voorzien op de Essensteenweg thv Mahoniadreef. Meer detail-info

Fietsers
Op 14 mei start de aannemer ook met de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de oostkant van de Bredabaan (d.i. rijrichting Wuustwezel). Deze zou gerealiseerd moeten zijn tegen 15/6/2018. De omlegging voor de fietsers blijft beperkt. De aanleg gebeurt in zones van 200 m. Binnen deze zones rijden de fietsers op de rijbaan met versmalde rijstroken. Soms moet een kleine plaatselijke omleiding gevolgd worden. Na de aanleg van dit tijdelijk fietspad zal deze dienst doen als fietspad in beide rijrichtingen voor fase 2.

Wegomlegging na 1 juni 2018

Bewoners Bredabaan: Autoverkeer is terug mogelijk in beide richtingen met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Doorgaand autoverkeer: Autoverkeer is terug mogelijk in beide richtingen met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Doorgaand vrachtverkeer: Het vrachtverkeer wordt vanaf het begin tot het einde van de werken omgeleid via de E19.

Busverkeer De Lijn: De bussen van De Lijn (444 - 641 - 445 - 640 - 649) volgen na 1 juni opnieuw het reguliere traject.

Fietsers: Fietsers moeten tot 15/6 de rijbaan met versmalde rijstroken gebruiken en een plaatselijke omleiding volgen. Na 15/06 nemen ze in beide rijrichtingen het aangelegde tijdelijke fietspad.

 

Deze planning is het streefdoel. Slechte weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen hierin niet opgenomen worden en kunnen mogelijk voor een termijnverlenging zorgen.