Wuustwezel investeert

Het lokaal bestuur van Wuustwezel investeert dit jaar ruim 11,8 miljoen euro. Het leeuwendeel daarvan gaat naar vier grote projecten: een nieuwe school voor ’t Blokje, de aanpassing van schoolomgeving De Wissel, de aanleg van een fietspad aan de Sint-Lenaartseweg en het project Boterwijk. Een deel van de investeringen wordt gefinancieerd door subsidies.

Een nieuwe school voor ‘t Blokje
Het grootste project is het bouwen van een nieuwe school voor 't Blokje. Het totale project kost 13 miljoen euro, waarvan 5,4 miljoen ten laste van de gemeente. Er komen twee schoolblokken, twaalf appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De bouw van het eerste blok tussen de Visserij en de sporthal van de gemeenteschool is gerealiseerd. Intussen is men volop bezig met de bouw van het andere schoolblok, de naschoolse kinderopvang, de refter en de polyvalente zaal. Die zouden nog dit schooljaar klaar moeten zijn. Voor dit jaar werd 4,4 miljoen ingeschreven, waarvan 2 miljoen gesubsidieëerd.

Een dossier dat nauw samenhangt met de nieuwe school is de renovatie van de Tiendenschuur. De uitvoering van dit project is eveneens voorzien in 2021. Hiervoor staat iets meer dan een half miljoen euro klaar.

Schoolomgeving De Wissel.
Dit jaar wordt de schoolomgeving van De Wissel verkeersveiliger gemaakt. Hiervoor wordt dit jaar 450.000 euro uitgetrokken. Tijdens de werken wordt er in de straat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De verbouwing van de school zelf wordt met een jaar uitgesteld.

Fietspad Sint-Lenaartseweg
De aanleg van een fietspad langs de weg tussen Loenhout en Sint-Lenaarts werd opgesplitst in twee fases. De eerste fase loopt van Loenhout-centrum tot de brug over de snelweg en fase 2 van de brug tot Brecht-centrum. In totaal zullen deze werken ongeveer 1 miljoen euro kosten.

De onteigeningen van fase 1 zijn afgerond en gehoopt wordt om deze fase dit voorjaar nog te gunnen zodat de werken dit jaar nog kunnen starten. Hiervoor is 800.000 euro voorzien. Dit gedeelte krijgt ook riolering.

Fase 2 wordt opgeschoven naar 2023. De onteigeningsgesprekken over het traject kunnen lang aanslepen en door corona konden er nog geen plaatsbezoeken gebeuren.

Project Boterwijk
In het meerjarenplan is voorzien om de gemeentelijke eigendommen gelegen aan de Kalmthoutse Steenweg, Het Looike en de Stoffezandstraaat, te ruilen met gronden van de sociale bouwmaatschappij De Voorkempen welke gelegen zijn aan de Mansionstraat en dit met het oog op sociale woningbouw. Hiervoor werd 800.000 euro ingeschreven.

Andere opvallende cijfers

  • Het herstellen en vernieuwen van gemeentewegen (500.000 euro),
  • Wegenwerken in de omgeving Noordheuvel, Oud-Gooreind, Boterdijk en Akkerveken (280.000 euro),
  • Wegenwerken in de omgeving Zavelbergen en Zavelstraat (235.000 euro),
  • Wegenwerken in De Vennekens (136.000 euro),
  • Investeringen aan de kerk van Wuustwezel (209.250 euro) en bij de brandweer (238.602 euro).