Ziekenfondsen

Het ziekenfonds betaalt gedeeltelijk uw medische kosten.In België beheert een ziekenfonds, ook wel mutualiteit genoemd, de verplichte ziektekostenverzekering. Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht voor wie

  • begint te werken als bediende of arbeider;
  • nog studeert en 25 jaar wordt;
  • een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden.

België telt vijf erkende, politiek gebonden ziekenfondsen en het federale neutrale Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) .