Deontologische code

Voor het gemeentepersoneel werd een rechtspositieregeling en een deontologische code opgesteld. Samen vormen deze een kader van rechten en plichten waarbinnen het gemeentepersoneel dient te functioneren.

De deontologische code geldt ook voor het OCMW-personeel. De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wijkt enigszins af van de regeling die geldt voor het gemeentepersoneel.