De wereld is ons dorp

Ook Wuustwezel wordt geconfronteerd met een instroom van vreemdelingen die politiek asiel vragen, mensen vanuit verschillende landen die hun eigen gewoonten en gebruiken meebrengen.

Door verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen, wil de gemeente de interesse en verdraagzaamheid van haar burgers ten opzichte van de rest van de wereld bevorderen. In samenwerking met middenstand en Oxfam Wereldwinkel werd Wuustwezel een fair-trade gemeente, verenigingen en organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking en derde wereldlanden worden door de gemeente ondersteund net als de Wuustwezelse missionarissen, enz.

De opbouw van een samenleving waar gedeeld wordt tussen kansarmen en kansrijken, tussen zieken en gezonden, tussen werkenden en werklozen, tussen begaafden en minder begaafden, is een garantie tot duurzaam vredevol samenleven. Deze zienswijze is in de relatie Noord-Zuid van cruciaal belang.