Klachtenbehandeling

Wanneer je ontevreden bent over de manier waarop je verdergeholpen werd door het gemeentepersoneel of gemeentebestuur, of wanneer je denkt dat de procedure niet juist gevolgd werd, kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur. Dit kan je mondeling doen, maar een brief of mail heeft de voorkeur. Je kan ook dit formulier invullen.

De algemeen directeur laat binnen de 7 werkdagen weten of de klacht ontvankelijk is. Als de klacht ontvankelijk is, wordt ze door hemzelf verder onderzocht op basis van de informatie van de klager en van de betrokken dienst. De algemeen directeur streeft naar een compromis.

Eens een compromis bereikt, wordt de procedure afgesloten. Kan de algemeen directeur geen compromis bereiken, wordt de klacht voorgelegd aan het managementteam dat uiteindelijk een beslissing neemt.