Sportsubsidies

Sportverenigingen kunnen subsidies aanvragen bij de sportdienst. Welke subsidies zijn er allemaal?

  • Startsubsidie voor een opstartende sportclub
  • Algemene subsidie voor erkende sportverenigingen
  • Impulssubsidies rond kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiding, loonkosten coördinerende functies en structurele samenwerkingsverbanden en fusies tussen sportverenigingen
  • Subsidies voor gebruik van niet-gemeentelijke sportinfrastructuur

De startsubsidie kan eender wanneer aangevraagd worden, de andere subsidieaanvragen worden jaarlijks voor 30 september bezorgd aan de verenigingen en voor 30 oktober dienen deze terug binnen te zijn.