Bevolkingscijfers van Wuustwezel

Het aantal inwoners in onze gemeente is vorig jaar licht gestegen. Op 31 december 2022 stond de teller op 21 661 inwoners of 122 mensen meer dan het jaar voordien. 

Geboorten en overlijdens

Het voorbije jaar telden we 201 geboorten, dat zijn er tien minder dan het jaar voordien. Bij de jongens zijn Arthur, Mil en Noah bij de meest gekozen namen. De populairste meisjesnamen zijn Billie, Emily en Lina.

Daarnaast zijn er 191 dorpsgenoten overleden, 17 meer dan in 2021. Dat is opmerkelijk, omdat er vanuit werd gegaan dat corona voor een oversterfte zou zorgen.

Nieuwkomers en vertrekkers

Vorig jaar vonden 1 260 nieuwe inwoners de weg naar Wuustwezel. Dat is een stijging van bijna 130 mensen ten opzichte van 2021. Wuustwezel blijft dus een aantrekkelijke bestemming voor mensen die rust en natuur zoeken.

Tegelijk zochten 1 148 inwoners andere oorden op. Dat zijn er opvallend meer dan de voorgaande jaren. De coronapandemie een mogelijke oorzaak kunnen zijn, waardoor sommige mensen hun verhuisplannen hebben uitgesteld.

De woonkernen

De nieuwe inwoners vonden vooral onderdak in Gooreind. Daar kwamen er 56 inwoners bij. Wuustwezel verwelkomde 50 nieuwkomers. Dat dorp blijft wel veruit de grootste woonkern. In Loenhout gingen er bijna evenveel weg als er bij kwamen. Uiteindelijk waren er 16 inwoners meer.

• Loenhout: 4 525 inwoners
• Gooreind 7 610 inwoners
• Wuustwezel 9 526 inwoners (inclusief Sterbos en Braken)

Nationaliteiten

Op het grondgebied van onze gemeente verblijven momenteel 90 verschillende nationaliteiten. Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied is het voorbije jaar toegenomen. Eind vorig jaar telden we 2 305 vreemdelingen. Bijna de helft hiervan komt uit Nederland (1 055).

Daarnaast blijven Roemenië (607) en Polen (120) veruit de belangrijkste landen van herkomst. Het aantal Oekraïeners is fel gestegen tot 113.