Meerjarenplan 2020 - 2025

Sinds 2014 werken gemeente en OCMW met een striktere meerjarenplanning. Hierbij trachten we tot een betere afstemming te komen tussen de nieuwe beleidsprojecten en de financiële draagkracht van de gemeente. Concreet geeft het Meerjarenplan een antwoord op de vraag: wat wordt er in welk jaar uitgevoerd en kunnen we dit dan betalen? Het meerjarenplan is een concrete invulling van het beleidsplan.

In bijlage kan je de meest recente versie van het Meerjarenplan 2020 - 2025 raadplegen met de bijhorende toelichting.  Dit meerjarenplan geldt zowel voor gemeente als OCMW die in 2019 omgevormd werden tot één lokaal bestuur. Het Meerjarenplan 2020 - 2025 werd goedgekeurd door gemeenteraad en ocmw-raad in zitting van 2 december 2019 en op deze website gepubliceerd op datum van 6 december 2019.

Het meerjarenplan 2020-2025 kan uiteraard in de loop van de jaren gewijzigd en geactualiseerd worden.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 dj. 2020 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 3 juli 2020. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 dj. 2020 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 augustus 2020 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 3 september 2020. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 dj. 2021 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2020 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 11 december 2020. Dit meerjarenplan vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 dj. 2021 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 30 juni 2021. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 dj. 2021 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2021 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 7 december 2021. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 dj. 2022 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 28 juni 2022. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 dj. 2023 werd goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 5 december 2022 en gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 7 december 2022. Deze aanpassing vind je eveneens in bijlage.