Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van het lokaal bestuur Wuustwezel (GECORO), adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wuustwezel.

De GECORO vergadert afhankelijk van de te adviseren aangelegenheden doch met een minimale frequentie van 2 maal per jaar.

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter/deskundige en een vast (niet stemgerechtigde) secretaris, uit 9 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de Boerenbond, de jeugd, ….) en uit 2 deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De GECORO heeft eveneens een vertegenwoordiger in de gemeentelijke kwaliteitskamer (GKK).  Deze vertegenwoordiger heeft een waarnemende rol en wordt gekozen uit de deskundigen in de GECORO.  Momenteel is deskundig lid de heer Marc Bernaerts afgevaardigde in de GKK voor de GECORO. 

 

De huidige samenstelling:

Geledingnaam
LandbouwJohn Vermeiren
Lokale adviesraad economieIngrid Op 't Eijnde
WerknemersFrans Cornelissens
CultuurLiliane Vanhove
JeugdSimon Van bavel
Ouderen AdviesraadAlfons Gommers
OnderwijsWen Van Hees
GezinnenRoger Fockaert
Natuur en milieuMarc Vanbrabant
Deskundige 1Marc Bernaerts
Deskundige 2Ann Embrechts
  
Voorzitter-deskundigeEvelien Meyvis
Vast secretarisPaul Deckers