Sociaal tarief nutsvoorzieningen

Onder bepaalde voorwaarden kan je een gunstiger tarief bekomen bij enkele nutsmaatschappijen. Het kan helpen om de rekeningen van gas en elektriciteit, water en telecommunicatie (telefoon - televisie - internet) te betalen.

Sociaal tarief elektriciteit en gas

Sociaal tarief elektriciteit en gas

Het sociaal tarief is een maatregel die gezinnen in armoede moet helpen hun rekeningen
voor elektriciteit en gas te kunnen betalen. Het is een gunstig tarief dat hetzelfde is in heel
België en bij alle leveranciers.

Gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief, betalen ook geen huurgeld voor hun elektriciteits- of gasmeter. Het is een automatisch recht.

Voor meer informatie maak je een afspraak bij het OCMW.

Sociaal tarief water

Sociaal tarief water

Het gaat om een korting van 80% op alle kosten die door de watermaatschappij aangerekend
worden. In de meeste gevallen wordt de korting automatisch toegekend. Is dat niet het
geval, dan neem je best contact op met je watermaatschappij.

Ouderen die een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie op het pensioen hebben,
en personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming of
integratietegemoetkoming ontvangen, hebben recht op dit sociaal tarief.

Sociaal tarief telefoon - televisie - internet

Sociaal tarief telefoon - televisie - internet

Een sociaal tarief voor telecommunicatie.

als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • 65+ en verhoogde tegemoetkoming
  • minstens 66% gehandicapt
  • leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde

En als je aangesloten bent bij één van volgende providers: Base, Orange, Proximus,
Scarlette, Telenet, Voo.

En kan voor maximaal 1 persoon per gezin aangevraagd worden.

Je vraagt het sociaal tarief aan bij je provider. Die geeft je aanvraag door aan het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie. Zij beslissen of je recht hebt op het tarief.