Sociale correctie ophaling restafval

Een toelage van € 75 wordt op je diftarrekening gestort.

Voor wie?

Voor wie?

Inwoners met medische of therapeutische conditie zoals incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse, … waardoor zij veel extra restafval hebben zoals
luiers, verbanden of ander verzorgingsmateriaal.

Of inwoners die thuis palliatief verzorgd worden.

Welke voorwaarden?

Welke voorwaarden?

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Een medisch attest uitgeschreven in het jaar van de aanvraag
  • Uit het attest blijkt dat het gaat om een langdurige behandeling van meer dan 3 maanden.
  • Of een attest van een erkend netwerk voor palliatieve zorg uitgeschreven in het jaar van de aanvraag.

Reglement op de sociale correctie voor het ophalen van restafval