Nutsvoorzieningen

Er zijn verschillende nutsmaatschappijen actief op het grondgebied van Wuustwezel. De voornaamsten zijn HidroRio, Pidpa, Eandis, Proximus (het vroegere Belgacom) en Telenet.

Overwelven baangrachten

Overwelven baangrachten

Vanaf 1 januari 2004 geldt er een verbod op het overwelven van baangrachten. Van dit verbod kan alleen om strikt technische redenen afgeweken worden. Hiervoor heb je een voorafgaandelijke, schriftelijke vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Aansluiting op het rioleringsnet

Aansluiting op het rioleringsnet

Sinds 1 februari 2008 staat HidroRio, het rioleringsproject van waterbedrijf Pidpa in voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel. Ook de huisaansluitingen vallen onder hun verantwoordelijkheid. HidroRio kan je bereiken via het gratis nummer 0800 90 300.

Netbeheerder Fluvius

Netbeheerder Fluvius

Sinds 1 juli 2003 kan iedereen vrij zijn leverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas.  Het gemeentebestuur is nog wel betrokken bij de distributie van gas en elektriciteit.  Hiervoor zijn wij aangesloten bij: Fluvius, Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen

Storingen, defecten of gaslekken kan je melden op volgende nummers:

  • Gasreuk :  0800 650 65 (voor doven:SMS 0477/777080)
  • Storingen en defecten: 078 35 35 00
  • Defecte straatlampen : 0800 63 535

Algemeen nummer  :   078 35 35 34

Op het algemene nummer 078 35 35 34 kan je elke werkdag (tussen 8 en 20u) en op zaterdag (van 9 tot 13u) terecht voor:

  • vragen over de meteropneming
  • verzwaren van aansluitingen
  • verplaatsen en vervangen van meters
  • vragen over rationeel energiegebruik
  • vragen over betaalproblemen en budgetmeters
  • andere vragen

Meer info: www.fluvius.be

Pidpa, Telenet en Proximus

Pidpa, Telenet en Proximus

Pidpa
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
contactcenter:0800 90 300
www.pidpa.be

Proximus (vroeger Belgacom)
Residentiële klantendienst
Koning Albert II-laan 27 B
1030 Brussel
contactcenter: 0800 22 800
www.proximus.be

Telenet
tav. De klantendienst
Liersesteenweg 4
B-2800 Mechelen
contactcenter: 015 66 66 66
www.telenet.be