Het managementteam (MAT)

Het managementteam (MAT) zorgt voor de nodige coördinatie en afstemming tussen de verschillende diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het MAT bewaakt de kwaliteit van de werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten en de interne communciatie.

Het team staat onder leiding van de algemeen directeur en bestaat verder uit de financieel directeur, hun adjuncten, de beleidscoördinator openbare werken en het diensthoofd personeel en HRM beleid.

Het MAT vergadert om de veertien dagen.

De burgemeester is van rechtswege gerechtigd om deel te nemen aan deze vergaderingen.