Adviesraad Lokale Economie

Voor de lokale ondernemers werd op 25 maart 2013 een adviesraad Lokale Economie (afgekort LEA) opgericht. Deze adviesraad, omvattende onder meer distributie, ambachten, kleinindustrie, markten, industrie, dienstverlening en vrije beroepen, is als advies- en overlegorgaan erkend.

De adviesraad lokale economie heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Adviesfunctie:
    De adviesraad is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het beleid op het vlak van de lokale economie. Zij zal het gemeentebestuur met adviezen inzake lokale economie bijstaan. De adviesraad kan beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen. (bijvoorbeeld: parkeergelegenheid, bewegwijzering, enz.)
     
  2. Coördinatiefunctie
    De adviesraad heeft eveneens tot taak door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen.

De adviesraad bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (vertegenwoordiging door lokale ondernemers) en 7 niet-stemgerechtigde leden (waaronder de schepen lokale economie, de ambtenaar lokale economie en 5 leden uit de gemeenteraad).

De adviesraad vergadert minstens 2 maal per jaar.

Voor meer informatie over de adviesraad kan je contact opnemen met de ambtenaar lokale economie, Nick Schrijvers, via economie@wuustwezel.be.

NaamGeleding
Guy Van den EyndeVoorzitter
Eric DelcroixOndervoorzitter
Koen Van Aperen 
Gary Dirven 
John Vermeiren 
Paul Van den Eynden 
Jean-Pierre Depauw 
Luc Vanhooydonck 
Dirk De Pape 
Louis Van Dijck 
Hilde Adriaensen 
Rudy Grieten 
Herman Bernaerts 
Kurt Mertens 
Marc Bernaerts 
Evelien Meyvis 
Rit LuyckxGemeenteraad
Els Van HasseltGemeenteraad
Leo GeysenGemeenteraad
Eric HolemansGemeenteraad
Willy Van HasseltGemeenteraad
Nick SchrijversSecretaris
Sus VissersSchepen lokale economie