Beleidsplan 2020 - 2025

14 oktober 2018 kozen we een nieuwe gemeenteraad. Januari 2019 trad een nieuwe gemeentebestuur aan onder leiding van burgemeester Dieter Wouters.

Het lokaal bestuur heeft hard gewerkt aan een visie welke richting ze met de gemeente wil uitgaan de komende jaren. Deze visie werd besproken tijdens de gemeenteraad van 4 november 2019. De integrale visietekst kan je hieronder in bijlage lezen.

Vanuit deze visietekst werd een meerjarenplan uitgewerkt met concrete doelstellingen en acties.