Bouwen aan een kindvriendelijk Wuustwezel

Het traject verloopt in verschillende fasen, momenteel zitten we in fase 2 en zijn we dus bezig met het belevingsonderzoek.

Via deze pagina en/of Wuustwezel Wenst kan je op de hoogte blijven van de verschillende fasen en hoever we staan in het traject.

Via http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home kan je meer algemene info terugvinden over het project.

Wij hebben ambitie!

Wij hebben ambitie!

Ambitie om een "kindvriendelijke gemeente" te worden, ofwel een gemeente waarin kinderen en jongeren centraal staan en actief participeren aan het beleid. In januari 2020 hebben we het traject opgestart om zo'n kindvriendelijke gemeente te worden. In juni 2022 zullen we ons dossier indienen bij de officiële jury om (hopelijk) het kindvriendelijk label te behalen. Lees hier alles over ons traject!

 

Fase 1: Hoe kindvriendelijk zijn we al?

Fase 1: Hoe kindvriendelijk zijn we al?

Om dat te weten te komen hebben we een data-analyse gemaakt over alle thema's en beleidsdomeinen die raken aan de leefwereld van Wuustwezelse kinderen en jongeren. Die thema's zijn wonen, welzijn & gezondheid, participatie & actorschap, milieu, mobiliteit & verkeer, publieke ruimte, onderwijs & scholen, vrije tijd en veiligheid. Daarnaast stuurden we ook vragenlijsten de wereld in, met een versie voor kinderen, voor jongeren en voor volwassenen, om te weten te komen hoe onze inwoners denken over al deze thema's. 

De belangrijkste en meest opvallende gegevens uit de data-analyse en de vragenlijsten bundelden we in verschillende posters per thema, die kan je hier terugvinden. Met die posters gingen we aan de slag in in totaal 6 focusgroepen (3 met gemeentediensten, 1 met de jeugdraad, 1 met jongeren en 1 met actoren uit het middenveld), waar we dieper ingingen op de info achter de cijfers en gegevens. 

Al die info uit de eerste fase hebben we gebundeld in een samenvattend rapport en daar zijn 3 grote prioriteiten uit gekomen:

  • JEUGDRUIMTEBELEID: Er zijn voldoende kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en bereikbare plekken in Wuustwezel om te spelen, rond te hangen en elkaar te ontmoeten, zowel binnen als buiten. Het zijn plekken waar iedereen zich goed voelt.
  • GECOÖRDINEERD HULPVERLENINGSAANBOD: Kinderen en jongeren kunnen terecht bij diverse hulpverleningsorganisaties in Wuustwezel, zowel fysiek als digitaal. Ze zijn op de hoogte van deze organisaties en hun aanbod en vinden vlot de weg er naartoe, net zoals hun ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.
  • ECHTE BETROKKENHEID: Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het beleid van de gemeente en/of hun school en geven hun ideeën en mening over thema's die raken aan hun leefwereld. Ze zijn en blijven op de hoogte van wat er met hun ideeën en meningen wordt gedaan.

Met deze prioriteiten gaan we verder aan de slag in fase 2; met alledrie, want ze zijn alledrie even belangrijk.

 

Fase 2: Hoe beleven kinderen en jongeren de prioriteiten?

Fase 2: Hoe beleven kinderen en jongeren de prioriteiten?

Van april tot oktober 2021 gingen we in gesprek met 329 kleuters, kinderen en jongeren verspreid over heel Wuustwezel. We trokken naar skate- en speelpleintjes, klassen, kampen en de speelpleinwerking, enzovoort. We gingen met al deze kinderen en jongeren dieper in gesprek over de 3 prioriteiten en hoe zij deze beleven in Wuustwezel. Ze hebben ons heel veel verteld en dat hebben we allemaal opgenomen in het uiteindelijke rapport over onze gemeente (zie bijlage voor het volledige rapport of klik hier voor een korter verslag van het belevingsonderzoek).

 

Fase 3: lokale strategie kindvriendelijkheid

Fase 3: lokale strategie kindvriendelijkheid

Met het rapport op zak trokken we naar onze collega's en gingen met hen in gesprek over de resultaten. We zitten dus momenteel in de 3de en laatste fase van het traject: het ontwikkelen van een visie en strategie voor kindvriendelijk Wuustwezel en acties die daaraan verbonden zijn.

 

 

In juni 2022 dienen we ons portfolio in bij de jury, in september mogen we ons verhaal gaan verdedigen en in de loop van het najaar weten we of Wuustwezel zich officieel kindvriendelijk mag noemen!