Sociaal medische toelage

De toelage bedraagt € 150 per persoon per jaar en wordt jaarlijks uitbetaald.

Voor wie?

Voor wie?

De sociaal-medische toelage kan toegekend worden aan gehandicapte ouderen die
bestendig hulp van derden nodig hebben en die niet in een inrichting verblijven.

Welke voorwaarden?

Welke voorwaarden?

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 1 jaar je officiële verblijfplaats in Wuustwezel hebben, op 1 september van het aanvraagjaar
  • de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanvraag
  • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voorleggen, waaruit blijkt dat er een vermindering van de zelfredzaamheid is van minstens 9 punten op de medisch-sociale schaal voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid. Dit attest moet alleen bij de eerste aanvraag binnengebracht worden.
  • Men moet aan alle 3 deze voorwaarden cumulatief voldoen.

Het volledige reglement