(financiële) Hulp OCMW

Elke inwoner van Wuustwezel heeft recht op een menswaardig bestaan. Je kan bij de sociale dienst terecht voor verschillende vormen van financiële hulp en voor sociaal-administratieve ondersteuning.

Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Het OCMW kan je in bepaalde situaties aanvullende financiële steun geven. Het bedrag van deze steun is afhankelijk van je situatie.

Er zijn verschillende mogelijke tussenkomsten, bijvoorbeeld bij problemen met energierekeningen of voor grote uitgaven zoals een huurwaarborg.

In sommige gevallen moet je de steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Voorschotten

Voorschotten

Het kan gebeuren dat je wel recht hebt op een sociale uitkering of een ander inkomen, maar dit inkomen nog niet ontvangt. Hierdoor kan je in financiële moeilijkheden geraken.

Je kan van het OCMW voorschotten krijgen. Deze voorschotten moeten volledig terugbetaald worden.

De meest voorkomende voorschotten zijn voorschotten op sociale uitkeringen:

  • Werkloosheidsuitkering
  • Pensioen
  • Ziekte uitkering

Schulden

Schulden

Bemiddeling bij schuldeisers

Wanneer je problemen hebt bij het afbetalen van schulden, kan de maatschappelijk werker bemiddelen bij de schuldeiser. Zo kan er bijvoorbeeld een nieuw afbetalingsplan worden voorgesteld, met kleiner maandelijkse aflossingen.

Budgetbegeleiding

Elke maand maak je samen met de maatschappelijk werker van het OCMW een budgetplan op. Je doet zelf je betalingen.  In het geval je schulden hebt, kan de maatschappelijk werker contact nemen met de schuldeisers.

Budgetbeheer

Samen met de maatschappelijk werker wordt je financiële situatie bekeken. Je inkomsten worden gestort op een rekening waar de maatschappelijk werker volmacht over heeft. Je doet samen met de maatschappelijk werker je betalingen. Je krijgt maandelijks of wekelijks leefgeld.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is er voor mensen met grote schulden die geen afbetalingsplan meer krijgen van hun schuldeisers. De regeling kan je het best vergelijken met een persoonlijk faillissement. De regeling geeft je de kans om na enkele jaren terug zonder schulden te leven. Dat gebeurt via een procedure bij de rechtbank. De rechter kan beslissen dat het OCMW of een advocaat aangesteld wordt als schuldbemiddelaar.

Rechtshulp

Rechtshulp

In het sociaal huis is regelmatig een juriste aanwezig. Bij haar kan je juridisch advies vragen over huurgeschillen, onderhoudsplicht, echtscheidingsproblemen en financiële problemen.

Iedereen kan gratis een beroep doen op deze rechtshulp, na het maken van een afspraak.

De juriste is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.