Huisvesting en sociaal woonbeleid

Huren
Wie een beperkt inkomen heeft, kan bij een sociale woonorganisatie een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze sociale woonorganisaties verhuren hun (gesubsidieerde) woningen volgens het kaderbesluit sociale huur. Sociaal huren kan in Wuustwezel bij:

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) bouwen (of kopen) sociale huurwoningen. Zij hebben dus een patrimonium in eigen beheer. Ze verhuren hun woningen met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen.

SHM De Voorkempen verhuurt momenteel 449 woningen in Wuustwezel: Zowel eengezinswoningen als appartementen en bejaardenwoningen in Gooreind, Wuustwezel, Loenhout en Sterbos. 

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Neem hier een kijkje voor meer info over deze inschrijvingsvoorwaarden, de wachtlijsten, enz.

Sociaal verhuurkantoor Het Sas

Sociaal verhuurkantoor Het Sas

 

Ook de sociale verhuurkantoren (SVK’s) bieden sociale huurwoningen aan. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen en appartementen van een private eigenaar om deze door te verhuren aan de sociale doelgroep. Als eerste huurder is het SVK verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.

In tegenstelling tot de SHM, werkt het SVK met een puntensysteem, waardoor de kandidaathuurders met de grootste woonnood met voorrang toegewezen worden. Daarnaast zorgt het SVK ook voor huurbegeleiding.

Wil u als eigenaar een woning of appartement verhuren, maar u kijkt op tegen het zoeken van huurders, het opstellen van contracten, het innen van huurgelden, enz.? Neem dan zeker eens contact op met SVK Het Sas voor een kennismaking.

Kopen
Voor wie het kopen van een woning op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale woning of sociale kavel aan te kopen. Hierbij wordt gewerkt met een inschrijvingsregister.

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen

Op regelmatige basis start De Voorkempen – H.E. met projecten voor sociale koopwoningen en/of sociale kavels. Ook beschikken ze regelmatig over een klein aanbod middelgrote koopwoningen en/of kavels. Indien u graag één van deze woningen of kavels wil aankopen, kan u zich inschrijven in het register van de kandidaat – kopers.

Je kan pas inschrijven voor een koopwoning bij de Voorkempen – H.E. als je aan de voorwaarden voldoet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voorrang genieten. U informeert zich hiervoor bij de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Sociale huisvestingmaatschappij ARRO Antwerpen

Sociale huisvestingmaatschappij ARRO Antwerpen

Hier lees je meer over het kopen van een sociale woning of kavel via ARRO Antwerpen cvba. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je bij ARRO Antwerpen inschrijven in het kandidatenregister en dit voor zoveel registers als je wenst. Per register krijg je dan een volgnummer dat je chronologische plaats weergeeft in het register. Inschrijven kan enkel op het kantoor tijdens de openingsuren of na afspraak.

Lenen

Het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams WoningfondsHet Vlaams Woningfonds geeft voordelige woonleningen aan gezinnen met minstens 1 kind en een begrensd inkomen. Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak.

De Vlaamse Woonlening

De Vlaamse Woonlening

Wenst u een sociale woning te kopen in het Vlaams Gewest, een woning te kopen en te renoveren, uw eigen woning te renoveren, of een woning te bouwen? Dan kan de VMSW u aanzienlijke financiële steun geven door u een betaalbaar woonkrediet aan te bieden: de Vlaamse Woonlening. U dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

Sociale kredietmaatschappij ARRO Antwerpen

Sociale kredietmaatschappij ARRO Antwerpen

Als erkende sociale kredietmaatschappij biedt ARRO Antwerpen u de Vlaamse Woonlening aan. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je bij ARRO Antwerpen inschrijven als kandidaat-lener. Hiervoor dien je je persoonlijk aan te bieden op het kantoor tijdens de openingsuren.