Adviesraden

De gemeentelijke adviesraden geven het lokaal bestuur advies rond verschillende thema's.

Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen aan de adviesraden voor beslissingen die zij willen treffen in de gemeenteraad: over culturele aangelegenheden aan de cultuurraad, over sportaangelegenheden aan de sportraad, enz.

Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. Als u lid wil worden van een adviesraad, kan u steeds een schriftelijke aanvraag indienen bij de administratieve verantwoordelijke op het gemeentehuis.

Daarnaast ontwikkelen de verschillende raden ook eigen initiatieven, sensibiliseringsacties, waardoor het verenigingsleven in onze gemeente nog beter ondersteund kan worden.