Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning
zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Kangoeroewonen is hier een vorm van.

Voor wie?

Voor wie?

Om een zorgwoning te mogen creëren, moet de eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte woning aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan hiervoor in aanmerking komen, maar het spreekt voor zich dat de eigenaar-verhuurder op de hoogte
moet zijn en zijn toestemming moet geven.