Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente werkt samen met andere gemeenten in verschillende samenwerkingsverbanden.
De belangrijkste zijn:

CIPAL DV

CIPAL DV

CIPAL DV is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.

Meer info over Cipal dv

Oprichtingsakte - Statuten

PIDPA

PIDPA

Pidpa is de drinkwaterleverancier in Wuustwezel die op een duurzame en kwalitatieve manier efficiënt en op maat voldoet aan de watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs.

Meer info over Pidpa

Oprichtingsakte - Statuten

IVEKA

IVEKA

IVEKA is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. De gemeente maakt deel uit van deze vereniging.

Meer info over IVEKA

Oprichtingsacte - statuten

IKA

IKA

De investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA) is een overlegorgaan voor de openbare sector in de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas Fluvius. IKA zorgt voor een grotere participatie in het kapitaal (en dus ook in de winst) van de energie-intercommunale voor de gemeenten.

Wuustwezel maakt deel uit van deze vereniging.

Oprichtingsakte - Statuten

IGEAN dienstverlening

IGEAN dienstverlening

De gemeente Wuustwezel is lid van de dienstverlenende vereniging 'Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen'.  De vereniging wil de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen van de aangesloten deelnemers bevorderen waarbij zowel ecologische, sociale en economische aspecten aan bod komen.

Meer info over IGEAN Dienstverlening

Oprichtingsakte - Statuten

IGEAN milieu en veiligheid

IGEAN milieu en veiligheid

De gemeente Wuustwezel is lid van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen – Milieu en Veiligheid”.

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal beleid van de aangesloten deelnemers inzake milieu en veiligheid.

Meer info over IGEAN Milieu en Veiligheid

Oprichtingsakte - Statuten

ILV joNK

ILV joNK

Interlokale vereniging jeugdregio Noordkempen

Het opzet is om het jeugdbeleid in de regio op elkaar af te stemmen, een intergemeentelijk overleg te creëren en intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te zetten.

IOED Voorkempen

IOED Voorkempen

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten uit de Voorkempen. 

Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen en de betrokken gemeenten te ondersteunen waar nodig. 

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) erfgoed. 

Meer info over IOED Voorkempen

Regionaal Landschap De Voorkempen

Regionaal Landschap De Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen is een van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Haar missie? Werken rond het behoud en de versterking van natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving.

Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. 

Meer info over Regionaal Landschap De Voorkempen