Organogram

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een vergaande integratie tussen OCMW en Gemeente. Sinds 1 januari 2019 worden gemeente en OCMW administratief aangestuurd door de algemeen directeur.

Het organogram voor het lokaal bestuur Wuustwezel is dynamisch en word regelmatig aangepast, rekening houdend met interne opportuniteiten, nieuwe samenwerkingsverbanden, geplande pensioneringen en doorgroeimogelijkheden enerzijds en wijzigingen van decreten, protocollen en wetgeving anderzijds. Het is immers belangrijk om als lokaal bestuur op dit vlak niet te blijven stilstaan, maar mee te gaan met de snelheid van onze maatschappij en de uitdagingen dat dit met zich meebrengt.

In bijlage kan u de meest recente versie van het geïntegreerd organogram terugvinden.