Zorgverzekering

Iedereen vanaf 25 jaar is verplicht zich aan te sluiten bij een zorgverzekering.  Je betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. 

Als je aangesloten bent, kan je genieten van een maandelijkse vergoeding voor zwaar zorgbehoevenden moest dat nodig zijn.  De vergoeding is bedoeld voor niet-medische kosten.

Het OCMW is lokaal agent van de Vlaamse Zorgkas, naast de zorgkassen van de mutualiteiten, Ethias en DKV.