Ziekteverzekering

In België beheert een ziekenfonds, ook wel mutualiteit genoemd, de verplichte ziektekostenverzekering. Lidmaatschap van een ziekenfonds is verplicht voor wie

  • begint te werken als bediende of arbeider;
  • nog studeert en 25 jaar wordt;
  • een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden.

De verplichte gratis ziekteverzekering

De verplichte gratis ziekteverzekering

Elk ziekenfonds biedt de verplichte gratis ziekteverzekering aan. Die wordt betaald door de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid en door de subsidies van de federale overheid.

De verplichte verzekering betaalt (gedeeltelijk) de geneeskundige prestaties die het Rijksfonds voor sociale zekerheid RIZIV erkend heeft.

De verplichte ziekteverzekering betaalt ook de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Aanvullende ziekteverzekering

Aanvullende ziekteverzekering

Daarnaast bieden de ziekenfondsen ook nog aanvullende verzekeringen aan. Daarmee vergoeden ze verstrekkingen die niet of onvoldoende door de verplichte ziekteverzekering gedekt worden, zoals brillen, vaccinaties, tandheelkunde, revalidatie... Hiermee proberen de fondsen zich van hun concurrenten te onderscheiden en nieuwe leden te werven.

Leden van een ziekenfonds zijn wettelijk niet verplicht een aanvullende ziekteverzekering af te sluiten, maar bij vele ziekenfondsen is dat toch een voorwaarde voor lidmaatschap.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering biedt enkel de verplichte ziekteverzekering aan.