Hulp bij woonproblemen

Woonkwaliteit
Om het recht op kwaliteitsvol wonen voor iedereen te kunnen waarmaken, heeft de Vlaamse overheid een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd waaraan iedere woning moet voldoen. Twijfelt u of uw huurwoning wel aan de kwaliteitsvereisten voldoet? Bekijk dan hier welke stappen u best onderneemt.

Toegankelijkheid van de woning
U wilt in uw eigen huis blijven wonen, zoals iedereen. Daarvoor moet u misschien een aantal aanpassingen laten aanbrengen aan uw woning. Het gaat dan over aanpassingen van de constructie of van de technische en sanitaire uitrusting in functie van uw lichamelijke beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn bredere deuropeningen voor uw rolstoel of een badlift.

Het doel van de woningaanpassingen moet zijn uw activiteiten van het dagelijks leven te vergemakkelijken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan u financieel helpen bij de realisatie van dergelijke aanpassingen. Hier treft u meer informatie.

Crisisopvang
Het OCMW van Wuustwezel werkt samen met het Krisis Info Netwerk Antwerpen oftewel KINA voor dringende opvang van personen in een aantal noodopvangplaatsen waar men voor korte tijd terechtkan.  Voor noodopvang van langere duur heeft het OCMW een paar huurwoningen.  Personen worden hier opgevangen en samen met hen wordt gezocht naar de juiste oplossing voor hun huisvestingsprobleem.

Lokaal opvanginitiatief
Het betreft een opvanginitiatief voor kandidaat politiek vluchtelingen.  Het OCMW huurt hiervoor een woning en kan 2 gezinnen met kinderen opvangen.  De opvang wordt geregeld via Fedasil.

Gerechtelijke uithuiszetting
Het OCMW wordt geïnformeerd bij de beslissing van de rechtbank tot uithuiszetting.  Men kan bij het OCMW terecht voor bemiddeling met het oog op het voorkomen van de effectieve uithuiszetting.