Kind en preventie

Jonge ouders kunnen met hun kinderen op het consultatiebureau terecht voor preventieve gezondheidszorg. Kinderen zijn welkom tot aan de schoolleeftijd of tot de leeftijd van 6 jaar als ze niet naar school gaan.

Na de geboorte van hun kindje krijgen ouders automatisch bezoek van de regioverpleegkundige van Kind en Gezin en wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het consultatiebureau.

Zij volgen de ontwikkeling van het kindje op:
• het wordt gemeten en gewogen
• je krijgt info over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding
• het kindje wordt gevaccineerd volgens een welbepaald programma
• je wordt dooverwezen bij medische problemen
• je kan ook de algo-test laten afnemen, dit is een gehoortest op hele vroege leeftijd.