Politiereglementen

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is. De tijdelijke politiereglementen en politiereglementen met een permanent karakter worden bekend gemaakt via de website.