Missie en Visie

Het gemeentebestuur van Wuustwezel en het OCMW van Wuustwezel stelden in het voorjaar van 2018 een verklaring op waarbij beide organisaties zich engageren tot het naleven van onderstaande waarden en normen:

Missie: Wat willen we betekenen voor onze burgers?

Missie: Wat willen we betekenen voor onze burgers?

Ruimte om te leven.

Voor iedere inwoner een menswaardig leven in een aangename, landelijke en groene leefomgeving in relatie met anderen, ook voor toekomstige generaties.

Visie: Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?

Visie: Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?

Ons aanbod van diensten en hulpverlening is toegankelijk voor alle inwoners:

 • laagdrempelig en klantgericht
 • transparant en open
 • met ruimte voor inspraak en participatie

Ons aanbod van diensten en hulpverlening is aangepast en kwaliteitsvol:

 • doelgroepgericht
 • afgestemd op reële noden
 • in samenwerking met lokale actoren
 • doelmatig en deskundig

Kernwaarden: de rode draad doorheen het personeelsbeleid

Kernwaarden: de rode draad doorheen het personeelsbeleid

Om onze missie en visie waar te maken, moeten we beschikken over bepaalde eigenschappen.

Deze eigenschappen vinden we terug in een set van vijf kernwaarden:

 • respect
 • integriteit
 • dynamiek
 • verantwoordelijkheidszin
 • professionaliteit

Deze waarden gelden zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerkers en vormen samen een rode draad in onze werking. Onder medewerkers verstaan we zowel professionele krachten als vrijwilligers.