Equivalent leefloon

Wat?: 

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden: 

Om recht te hebben op een equivalent leefloon moet u:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg
  • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (= minderjarig en zwanger)
  • ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of wachtregister
  • werkbereid zijn
  • alle rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput hebben.
Hoe?: 

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Wat meebrengen?: 
  • identiteitsdocument
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels, enz.