Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen regelt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het beheert de inrichtingen en eigendommen van de gemeente, houdt toezicht op de boekhouding, leidt de gemeentewerken en verleent milieu- en bouwvergunningen.

Het college vergadert minstens één maal per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

In Wuustwezel zetelen de burgemeester en zes schepenen in het college. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van rechtswege deel uitmaakt van het schepencollege en dit als volwaardig, stemgerechtigd lid.

Als je de burgemeester of een van de schepenen wil spreken, kan je een afspraak maken via mail naar secretariaat@wuustwezel.be of telefonisch op het nummer 03 690 46 12.