Iets te melden?

Een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een zitbank die stuk is, ... Het zijn allemaal problemen die wel eens kunnen voorkomen in je buurt. Deze kan je makkelijk aan het gemeentebestuur melden via de meldingskaart achteraan het W-tje of online via de gemeentelijke website.

Rechtstreeks melden is sneller verholpen
Maar het gemeentebestuur werkt ook met verschillende externe partners samen. Zo zijn de rioleringen in handen van Pidpa/HidroRio en wordt de straatverlichting onderhouden door Eandis. Meldingen kunnen dan ook beter rechtstreeks naar deze organisaties gestuurd worden. De afhandeling van de melding verloopt dan niet alleen sneller maar ook veel vlotter door het rechtstreekse contact.

Daarom onderstaand nog eens een overzicht van enkele belangrijke meldpunten:

Meer info
Ombudsdienst - 03 690 46 20 – ombudsdienst@wuustwezel.be