Psychosociale hulp

Wat?: 

Heeft u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...) dan zal de maatschappelijk werker van de psychosociale hulp een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.