De sportraad van Wuustwezel

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad en geeft het gemeentebestuur advies over alle mogelijke aangelegenheden die verband houden met sport in de gemeente Wuustwezel: opmaak sportbeleidsplan, onderhoud en verhuur van de gemeentelijke sportinfrastructuur, subsidieverdeling, organiseren van sportactiviteiten zoals de scholenveldloop, line dance, enz. Ieder jaar houdt de sportraad ook een kampioenenviering.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij de sportdienst.