De ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat de ouderen aanbelangt. Ze stellen een ouderenbeleidsplan op. Ze organiseren informatienamiddagen over thema's die ouderen aanbelangen (bv. ouderen in het verkeer, gezond ouder worden, enz.). Ze adviseren het lokaal bestuur over het ouderenbeleid en de dienstencentra.

Samen met het lokaal bestuur en de lokale dienstencentra organiseren ze het tweejaarlijkse zilverfeest, 80+ op de koffie, de viering van de 65-jarigen, ...

Project bezoeken ouderen
Een groep vrijwilligers bezoekt ouderen rond hun verjaardag . Ze komen langs met een cadeautje en een heleboel informatie.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij de dienst welzijn.

Deze raad is samengesteld uit enkele vrije deelnemers en vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van onze maatschappij. Zijn vertegenwoordigd:

  • Okra Gooreind
  • Okra Wuustwezel
  • Okra Loenhout
  • Neos
  • KWB Ouderenwerking
  • Landelijke Gilde ouderen
  • LDC Ter Wezel
  • LDC Wijkhuis
  • dienst Welzijn
  • Lokaal bestuur Wuustwezel via schepen verantwoordelijk voor het ouderenbeleid