De jeugdraad van Wuustwezel

De jeugdraad ...

  • is een groep van jonge mensen die bekommerd zijn om wat de gemeente wel of niet doet voor de jeugd
  • geeft advies aan het gemeentebestuur (over subsidies, reglementen, fuifruimte, skateruimte, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden...)
  • organiseert activiteiten i.s.m. de jeugddienst: Gala van den Toffe Gast, vorming voor jeugdwerkers, Buitenspeeldag, speldagen voor kinderen, teerfeest...
  • bestaat uit een dagelijks bestuur dat jaarlijks een Kick-Off en vormingsdag organiseert voor alle jeugdverenigingen  ter vervanging van de Algemene Vergaderingen
  • heeft een voorzitter
  • wordt ondersteund door de jeugddienst
  • vergadert maandelijks in het bijzijn van de schepen van jeugd

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij de jeugdconsulent (03 690 46 27 of jeugd@wuustwezel.be).

Wil jij ook mee nadenken over het Wuustwezelse jeugdbeleid? Dan is de jeugdraad zeker iets voor jou! Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie.