Budgetbeheer

Wat?: 

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kan u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer kunt u vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er. 

Hoe?: 
  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.
Verwante producten: