De gemeenteraad van Wuustwezel

De gemeenteraad van Wuustwezel

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, die tevens voorzitter is, de schepenen en de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, vb. het goedkeuren van de rekening, de uitvoering van grote werken.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Sommige agendapunten moeten behandeld worden in besloten vergadering.
Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid.

In zitting van 25 februari 2019 werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad een huishoudelijk reglement aangenomen. Dit reglement bevat aanvullende regels over de werking van deze raden. Het huishoudelijk reglement vind je onderstaand in bijlage.

Samenstelling Gemeenteraad en OCMW-raad sinds 8 januari 2019

 

Lijst gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden Wuustwezel
Partij Naam
CD&V Dieter Wouters
CD&V Rit Luyckx
CD&V May Aernouts
CD&V Kris Van Looveren
CD&V Sus Vissers
CD&V Mai Van Thillo
CD&V Pieter Cools
CD&V Lynn Vermeiren
CD&V Els Van Hasselt
CD&V Leo Geysen
CD&V Ilke Pompen
CD&V Roger Aernouts
CD&V Thijs Ruts
CD&V Katrin Kempenaers
CD&V Glenn Verelst
CD&V Jan Van Looveren
N-VA Koen Van Putte
N-VA Amber Vermeiren
N-VA Jos van Hasselt
N-VA Ben Gagelmans
Onafhankelijke Carrera Neefs
Vlaams Belang Marc Vanden Branden
Vlaams Belang Petra Laccroix
Open VLD Jasmijn Meirsman
Open VLD Wim Vorsselmans
Plus Bruno Fiesack
Plus Harry Smeulders