Financieel directeur

Sven Symens is de financieel directeur van de gemeente Wuustwezel en OCMW Wuustwezel. Hij is het hoofd van de financiële dienst en verantwoordelijk voor het opstellen van het voorontwerp van het meerjarenplan, het voeren van de boekhouding en de opmaak van de jaarrekening. Hij zorgt voor financiële beleidsadvisering en thesauriebeheer. Tevens staat hij in voor de voorafgaandelijke krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en het OCMW en het debiteurenbeheer, inzonderheid het uitvaardigen van dwangbevelen.