Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Wat?: 

Wanneer u dakloos bent, kan het OCMW u een installatiepremie toekennen. De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten  Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden: 
  • U ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • U heeft een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. U bent dakloos als u op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die u voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft;
  • U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij heeft gekozen.
  • U heeft nog nooit een installatiepremie ontvangen.
Prijs?: 

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’.