Mantelzorgpremie

Wat?: 

Mantelzorg is de thuiszorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen of buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. De mantelzorger kan een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden: 

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...
Hoe?: 

De mantelzorger kan het aanvraagformulier aanvragen bij het sociaal huis.