Lijst met kaarten richtinggevend gedeelte GRS

Hieronder vind je een overzicht van de kaarten uit het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:

Kaart 1: gewenste open ruimte-structuur: overzichtskaart

Kaart 2: gewenste open ruimte structuur: ruimtelijk-agrarische structuur

Kaart 3: gewenste nederzettingsstructuur: overzichtskaart

Kaart 4: gewenste nederzettingsstructuur: woningprogrammatie

Kaart 5: gewenste ruimtelijk-economische  structuur: bedrijventerreinen

Kaart 6: gewenste ruimtelijk-economische  structuur: afweging verschillende mogelijkheden bijkomend KMO-terrein

Kaart 7: gewenste ruimtelijk-economische structuur: afwegingskader zonevreemde bedrijven

Kaart 8: gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Kaart 9: gewenste lijninfrastructuur: wegen, poorten en fietspaden

Kaart 10: gewenste lijninfrastructuur: openbaar vervoer

Kaart 11: gewenst landschap

Kaart 12: gewenste ruimtelijke structuur voor de noordwestelijke open ruimte

Kaart 13: gewenste ruimtelijke structuur voor de zuidwestelijke open ruimte

Kaart 14: gewenste ruimtelijke structuur voor de as Bredabaan

Kaart 15: gewenste ruimtelijke structuur voor Loenhout en omgeving

Kaart 16: gewenste ruimtelijke structuur voor Groot Schietveld en omgeving

Kaart 17: gewenste ruimtelijke hoofdstructuur