Raad voor Gezondheid en Welzijn

De raad voor gezondheid en welzijn is een gemeentelijke adviesraad die werkt op 3 niveaus. 

Allereerst zorgt deze raad voor de begeleiding, ondersteuning en subsidiëring van de verenigingen die in Wuustwezel actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn.

Bij de raad voor gezondheid en welzijn kan je terecht voor volgende subsidies:

  • Subsidie voor verenigingen die lid zijn van de raad en werken aan welzijn en gezondheid
  • Subsidie voor gastgezinnen die kansarme kinderen opvangen tijdens de schoolvakanties via een erkende organisatie

Ten tweede werkt de raad aan het luik welzijn.  Hiervoor hebben zij een samenwerking met het OCMW en met de andere adviesraden opgezet.

Ten derde werkt de raad samen met het Lokaal Gezondheids Overleg Noord Antwerpen voor het luik gezondheid.  Hier werken we aan de 6 gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid waarrond allerlei activiteiten op touw gezet worden:
1. verminderen van het aantal besmettingen door infectie (vb.actie tetanus en difterie)
2. verminderen van het aantal kankers (vb. kom op tegen kanker, de mammobiel)
3. de consumptie van vetten verminderen en vezelrijke voeding stimuleren
4. verminderen van het aantal rokers (vb.:  de actie rookvrije klassen in Stella Matutina)
5. veiligheid in en om het huis (in samenwerking met politie, brandweer, Rode Kruis)
6. geestelijke gezondheid (vb.:  het project  fit in je hoofd)

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Christine Paelinckx, tel. 03 690 46 14.

De huidige samenstelling:

Geleiding Naam
Gezinsbond Gooreind

Ivo Vermeiren 

Gezinsbond Loenhout  Annick Van Dijck
Gezinsbond Wuustwezel  Gerd Jacobs 
KVG Loenhout  Mieke Van den Broeck 
KVG Wuustwezel  Lutgard Debaecke
Ouderraad Mater Dei Gooreind  Indra Sips 
Ouderraad VBS Sterbos  Ronny Van Looveren 
Oudervereniging De Kantoorouders  Kristof Weyns 
OVOK Marie-L De Keersmaecker 
Rode Kruis  Raf Van Dijck 
Vriendenkring De Toren Wendy Weygers 
Vriendenkring De Wissel  Wendy Wagemakers 
Vriendenkring Klim Op  Johan Huybrechts 
Vriendenkring 't Blokje  Nadine Bogaerts
Welzijnsschakel Helga Hoeymans 
Ziekenzorg Gooreind  Marleen Pyl 
Ziekenzorg Gooreind  Linda Christiaens 
Ziekenzorg Loenhout  Josée Sips
Ziekenzorg Wuustwezel  Caroline Janssen 
De levensboom  Adrienne Degenaers 
De Zandbergrun  Jan Van Gils
Berkenbeek BuSO Steven Totté