De cultuurraad van Wuustwezel

De cultuurraad is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid. Zij geven advies aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden zoals subsidieverdeling en het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad organiseert zelf ook enkele evenementen zoals de Toneelprijsuitreiking, Gedichtendag, Erfgoeddag, ... in nauwe samenwerking met de Cultuurdienst. De cultuurbeleidscoördinator verzorgt de administratie van de cultuurraad.

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Sarah Kennis, tel. 03 690 46 26.

De huidige samenstelling:

NaamGeleding
Lilianne Van HoveVoorzitter
Karel Driessenspenningmeester
Fredien Inghels 
Jan De Meester 
Jef Paepen 
Johan Vingerhoed 
Sus De Meyer 
Sarah Kennissecretaris
Katrin KempenaarsSchepen van cultuur

 

enthousiastelingen gezocht!

Heb jij een groot hart voor Wuustwezel en zijn cultuur?
Ben je nieuwsgierig naar ons verleden?

De Cultuur- of Erfgoedraad Wuustwezel heeft U nodig!

We zijn op zoek naar enthousiastelingen!
Frisse, geestdriftige en gedreven zielen met een passie voor cultuur én erfgoed.
 

Heb je interesse om mee te denken over het Cultuurbeleid in Wuustwezel?
Wil je graag meewerken aan onze projecten?
Neem dan zeker contact op met Cultuurdienst Wuustwezel. 

Samen met uw passie en ervaring bouwen we verder aan ons erfgoedbeleid en zorgen we voor cultuur op maat van Wuustwezel. Welkom!