In openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kun je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Je kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor onze gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in de straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Inspraakprocedure

Je kan tot en met 14 maart 2021 reageren op de documenten. Je kan daarvoor het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be gebruiken of je opmerkingen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen, die eind 2021 aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.